Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Chương
Nguyễn Thị Hồng Chương

Ngày sinh: 5/8/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Minh Bạch Lan
Nguyễn Minh Bạch Lan

Ngày sinh: 31/3/1978

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Nguyễn Nguyệt Lệ
Nguyễn Nguyệt Lệ

Ngày sinh: 1/11/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng
Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng

Ngày sinh: 22/7/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

(chuyển công tác làm Phó Chánh Thanh tra Sở)
Trần Văn Thoa
Trần Văn Thoa

Ngày sinh: 19/10/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích