Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Chủ nhật, 29/8/2021, 23:59
Lượt đọc: 37

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Tin cùng chuyên mục

86