Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 19/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 7421

CUỘC THI TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup cùng phối hợp tổ chức.

- Nội dung cuộc thi xoay quanh những Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

+ Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

- Thời gian đăng kí tài khoản qua trang webs: http://hocvalamtheobac.vn/ từ ngày 14/3/2018 đến ngày bắt đầu thi,

- Vòng thi trắc nghiệm cá nhân như sau: Từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018. Bao gồm 04 tuần thi:

+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 01/4/2018.

+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 02/4/2018 đến 22h00 ngày 08/4/2018.

+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 09/4/2018 đến 22h00 ngày 15/4/2018.

+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 16/4/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018.

 

Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh - Bồi đắp niềm tin, vững tin xây dựng đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86