Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 30/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1305

Nội dung ôn tập kiểm tra học kì 2 môn GDCD 3 khối

LỚP 10:

■Bài 10: Quan niệm về đạo đức.

■Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

■Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

■Bài 13: Công dân với cộng đồng

 

LỚP 11:

■Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

■Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

■Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

■Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá

 

LỚP 12:

■Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

■Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

■Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

■Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88