Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 15/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 2610

Ôn tập Kiểm tra HK2 môn GDCD năm học 2018 - 2019

LỚP 10:

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Nội dung ôn tập:

+ Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức

+ Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

+ Bài 13: Công dân với cộng đồng

+ Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

LỚP 11:

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Nội dung ôn tập:

+ Bài 10: Nền dân chủ XHCN

+ Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

+ Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

+ Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

LỚP 12:

- Hình thức kiểm tra: Tự luận + Trắc nghiệm

- Nội dung ôn tập:

+ Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

+ Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

+ Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân.

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86