Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ tư, 30/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 574

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Chủ đề: "THỜI TRANG TRÊN VẬT LIỆU TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

NGOẠI KHÓA MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ 1

Chủ đề: "THỜI TRANG TRÊN VẬT LIỆU TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

1. Các sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

- Ý nghĩa về mặt môi trường của vật liệu sử dụng.

- Tính thẩm mỹ của trang phục

- Phần trình diễn và thuyết minh bộ sưu tập

- Tính ứng dụng vào thực tế của các trang phục

2. Cách thức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu kiến thức, cung cấp cho học sinh địa chỉ các trang website liên quan.

3. Đối tượng tham gia: học sinh ba khối 10, 11, 12

4. Thời gian thực hiện: từ 8/09/2020 đến 27/11/2020.

5. Địa điểm, thời gian  dự thi: hội trường A ngày 28/11/2020 7.       

6. Ngày trao giải thưởng 30/11/2020 Tổ Địa lý sẽ mời Ban Giám Hiệu trao thưởng dưới sân trong buổi sinh hoạt đầu tuần.  

7. Thành phần ban giám khảo: GV tổ Địa Lí tự chấm các lớp mình dạy, tuyển chọn và đấu lấy giải theo khối.   

8. GVBM hướng dẫn học sinh các lớp thực hiện từ ngày 8/9/2020 và phổ phiến thang điểm:

STT

Tiêu chí

Điểm tối đa

Ghi chú

        1.             

NỘI DUNG

30

Giáo viên đánh giá

 

Ý nghĩa về mặt môi trường của vật liệu sử dụng

 

 

 

Tính thân thiện với môi trường của vật liệu sử dụng

 

 

 

Ý nghĩa cổ động tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải

 

 

        2.             

TRÌNH BÀY

40

 

 

Phần trình diễn

 

 

 

Thuyết minh bộ sưu tập

 

 

Số lượng mẫu trang phục trong bộ sưu tập

 

        3.             

MỸ THUẬT

30

 

 

Tính thẩm mỹ của trang phục

 

 

 

Tính sáng tạo

 

 

 

Tính ứng dụng vào thực tế của các trang phục

 

 

 

                      TỔNG ĐIỂM:

100

 


Tác giả: Tổ Địa Lí

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88