Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 9/4/2022, 22:14
Lượt đọc: 964

Nội dung ôn tập Học kì 2/2021-2022 - Sinh học - 3 khối

Nội dung ôn tập Học kì 2/2021-2022 - Sinh học - 3 khối

1. Khối 10

- Bài 19: Giảm phân.

- Bài 22: Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

- Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.

- Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật.

2. Khối 11:

Bài 30: Truyền tin qua synap.

Bài 31, 32: Tập tính động vật.

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật.

Bài 36: Sự phát triển ở thực vật. 

3. Khối 12:

Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

Bài 37, 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.

Bài 39: Biến động số lượng cá thể trong quần thể.

Bài 40: Quần xã, các đặc trưng của quần xã.

Tác giả: Bích Thủy
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

Tin cùng chuyên mục

88