Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 11/12/2021, 20:1
Lượt đọc: 1397

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 - KHỐI 10-11-12 MÔN ĐỊA LÍ

Khối 10:

- Nội dung: Bài 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

- Hình thức: 70% Trắc nghiệm + 30% tự luận 

- Kỹ năng: Tính toán, đọc bản đồ, vẽ biểu đồ, nhận xét bảng số liệu (biểu đồ).

Khối 11:

- Nội dung: Bài 5 (tiết 2, 3); Bài 6 (tiết 1, 2, 3). Bài 7 (tiết 1).

- Hình thức: 70% Trắc nghiệm + 30% tự luận 

- Kỹ năng: Tính toán, đọc bản đồ, vẽ biểu đồ, nhận xét bảng số liệu (biểu đồ).

Khối 12:

- Nội dung: Bài: 9, 10, 11, 12, 14, 15.

- Hình thức: 100% Trắc nghiệm

- Kỹ năng: Đọc Atlat/Bản đồ, Tính toán, đọc bản đồ, biểu đồ, nhận xét bảng số liệu (biểu đồ).

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86