Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 9/10/2021, 17:5
Lượt đọc: 1541

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK1, MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 11 (NĂM HỌC 2021-2022)

(Làm bài trên hệ thống K12onlnie)

 

-KT định kì giữa học kì I (thực hiện trên hệ thống K12onlnie)

-Nội dung: đề bài là một tác phẩm (đoạn trích) ngoài sách giáo khoa cùng thể loại với tác phẩm học trong chương trình (tính đến tháng 10)

-Thời gian: 45 phút

-Cấu trúc:  2 phần (Đọc hiểu và Làm văn)

Nội dung kiến thức trọng tâm:

*Khối 11:

ĐỌC- HIỂU:  Thơ trung đại (ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)

 Nhận biết:

- Xác định đề tài, hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ/đoạn thơ.

- Nhận diện được phương thức biểu đạt, thể thơ, các biện pháp tu từ... trong bài thơ/đoạn thơ.

- Nhận diện được từ ngữ, chi tiết, hình ảnh,... trong bài thơ/đoạn thơ.

Thông hiểu:

- Hiểu nghĩa của từ/câu thơ trong ngữ cảnh; hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ.

- Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của thơ trung đại Việt Nam về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt được thể hiện trong bài thơ/đoạn thơ.

Vận dụng: 

- Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ; bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong bài thơ/đoạn thơ.

- Rút ra thông điệp/bài học cho bản thân.

Văn tế trung đại (ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)

 Nhận biết:

- Xác định được mục đích, đối tượng của bài văn tế; cảm xúc, thái độ của tác giả.

- Nhận diện được bố cục của bài văn tế, phương thức biểu đạt, thành ngữ, điển cố, chi tiết, hình ảnh, biện pháp tu từ... của văn bản/đoạn trích.

 Thông hiểu:

- Hiểu nghĩa của từ/câu trong ngữ cảnh; giá trị của các thành ngữ điển cố trong văn bản/đoạn trích; những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích.

- Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của bài văn tế được thể hiện trong văn bản/đoạn trích: nội dung hiện thực và tiếng nói trữ tình, cách khắc hoạ hình tượng...

Vận dụng: 

- Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích; bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản/đoạn trích.

- Rút ra thông điệp/bài học cho bản thân.

LÀM VĂN: Nghị luận về một đoạn thơ/bài thơ:

Nhận biết:

- Xác định được dạng nghị luận; vấn đề nghị luận.

- Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của đoạn thơ.

Thông hiểu:

- Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ theo yêu cầu của đề: những tâm sự về con người và thời thế; nghệ thuật xây dựng hình ảnh, thể hiện cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ...

- Lí giải được một số đặc điểm của thơ trung đại được thể hiện trong đoạn thơ.

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.

Nghị luận về một đoạn trích văn tế trung đại:

Nhận biết:

- Xác định được dạng nghị luận, vấn đề nghị luận.

- Xác định được nội dung chính của đoạn trích .

Thông hiểu:

- Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn văn tế theo yêu cầu của đề:

- Lí giải được một số đặc điểm của văn tế trung đại được thể hiện trong đoạn trích.

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của văn đoạn trích.

Tác giả: Văn Viễn
Nguồn tin: Tổ Văn

Tin cùng chuyên mục

164