Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 9/10/2021, 16:28
Lượt đọc: 1137

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK1 (NĂM HỌC 2021-2022) MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 10

(Làm bài trên hệ thống K12onlnie)

-KT định kì giữa học kì I (thực hiện trên hệ thống K12onlnie)

-Nội dung: đề bài là một tác phẩm (đoạn trích) ngoài sách giáo khoa cùng thể loại với tác phẩm học trong chương trình (tính đến tháng 10)

-Thời gian: 45 phút

-Cấu trúc:  2 phần (Đọc hiểu và Làm văn)

Nội dung kiến thức trọng tâm:

*Khối 10:

ĐỌC HIỂU: Đọc hiểu các văn bản/ đoạn trích sử thi, truyền thuyết, cổ tích, ca dao (ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Nhận biết:

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích.

- Xác định được cốt truyện, các sự việc chi tiết tiêu biểu, nhân vật trong văn bản/đoạn trích.

- Chỉ ra thông tin trong văn bản/ đoạn trích.

- Nhận diện đặc điểm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các chức năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, các nhân tố tham gia giao tiếp thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

Thông hiểu:

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của hình tượng nhân vật, ý nghĩa của sự việc chi tiết tiêu biểu…

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích: nghệ thuật trần thuật, xây dựng nhân vật, chi tiết hoang đường kì ảo…

- Hiểu được một số đặc trưng của tự sự dân gian thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

Vận dụng:

- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản/đoạn trích.

- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản/đoạn trích.

LÀM VĂN: Nghị luận về văn bản/đoạn trích tự sự dân gian:

Nhận biết:

- Xác định được dạng nghị luận, vấn đề cần nghị luận (viết đoạn).

- Nêu được thể loại, cốt truyện, đề tài, nhân vật, các chi tiết, sự việc nổi bật của văn bản/đoạn trích.

Thông hiểu:

- Trình bày được những giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm/đoạn trích theo yêu cầu đề bài: kì tích của người anh hùng thời cổ đại; bài học dựng nước và giữ nước;  xung đột thiện - ác, ước mơ công bằng xã hội; ,cách kể chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật...

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản, kiến thức về  tự sự dân gian để viết doạn văn nghị luận đáp ứng yêu cầu của đề bài.

- Đánh giá, nhận xét giá trị của văn bản/đoạn trích.

Nghị luận về một bài/đoạn trích ca dao:

Nhận biết:

- Xác định được dạng nghị luận, vấn đề cần nghị luận (viết đoạn).

- Nêu được thể loại, nội dung, đề tài, nhân vật, hình ảnh, nhịp điệu, phối thanh, các biện pháp nghệ thuật nổi bật của văn bản/đoạn trích.

Thông hiểu:

- Trình bày được những giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm/đoạn trích theo yêu cầu đề bài: bài học về tình yêu gia đình, hàng xóm, quê hương, bài học về nhân nghĩa, sự thủy chung...; các motip trong ca dao; nghệ thuật diễn đạt, hiệu quả.

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản, kiến thức về  ca dao để viết doạn văn nghị luận đáp ứng yêu cầu của đề bài.

- Đánh giá, nhận xét giá trị của văn bản/đoạn trích.

 

Nguồn tin: Tổ Văn

Tin cùng chuyên mục

88