Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 25/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1091

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II/2019-2020

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II/2019-2020

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II/2019-2020

Sinh 10

Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 29: Cấu trúc các loại virut

 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 Sinh 11

Bài 26: Cảm ứng ở động vật.

       Phần 26/I: khái niệm cảm ứng ở động vật.

Bài 37- Sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.

        42/I- Khái niệm.

        42/II-2: Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi.

Bài 47- Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

Sinh 12

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 42: Hệ sinh thái

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Công nghệ 10

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Bài 49: Bài mở đầu. (Phần doanh nghiệp)

 

Tác giả: Tổ Sinh - CN
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

Tin cùng chuyên mục

88