Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ sáu, 2/4/2021, 15:31
Lượt đọc: 608

Nội dung ôn tập KT HKII / 2020-2021 - Môn Sinh học - 3 khối

Nội dung ôn tập KT HKII / 2020-2021 - Môn Sinh học - 3 khối

Nội dung ôn tập

Kiểm tra HKII – Sinh học

KHỐI 10

- Hình thức kiểm tra: Tự luận.

- Thời gian: 45 phút

- Nội dung: Bài 25,27,29,30,31.

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Bài 30: Sự nhân lên của virut

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

KHỐI 11

- Hình thức kiểm tra: Tự luận.

- Thời gian: 45 phút

- Nội dung: bài 34, 37,38,39, 42, 44.

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38, 39: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật.

 

KHỐI 12

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm

- Thời gian: 45 phút

- Nội dung:

1. Phần Tiến hóa

 2. Phần Sinh thái học

 

Công nghệ KHỐI 10

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm

- Thời gian: 45 phút

- Nội dung

Bài 49: Bài Mở Đầu

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp
Tác giả: Bích Thủy
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

Tin cùng chuyên mục

164