Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 4/4/2022, 18:17
Lượt đọc: 124

Lớp 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên

Ngày 02/4/2022, Đoàn trường đã tổ chức lớp 04 bài Lý luận chính trị nhằm giúp các bạn Đoàn viên là cán bộ Đoàn nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87