Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 4/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 836

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH KHỐI 10 Trong thời gian từ: 06/4/2020 đến 11/4/2020

* Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII - Học sinh xem bài học trực tuyến tại: https://www.youtube.com/watch?v=89m459ZtuDA&feature=share * Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI - XVIII - Học sinh xem bài học trực tuyến tại: https://www.youtube.com/watch?v=Fdk3DzGj3F0&feature=share Sau khi xem bải giảng học sinh thực hiện như sau: 1. Phần bài giảng: + Học sinh điền chỗ trống trong tập bài học. + Thực hiện phần luyện tập: gồm tự luận và trắc nghiệm. + Trong quá trình học nếu có thắc mắc, học sinh gửi những nội dung thắc mắc cho giáo viên bộ môn phụ trách lớp. 2. Giải đáp thắc mắc cho học sinh: Giáo viên bộ môn các lớp sẽ giải đáp thắc mắc cho học sinh theo thời khóa biểu chung của nhà trường: CHIỀU thứ tư từ 14g00 - 15g30 (Thời khóa biểu cụ thể của từng lớp, giáo viên bộ môn sẽ thông báo cụ thể với lớp) 3. Học sinh làm bài củng cố bài học và gửi lại cho giáo viên bộ môn của lớp (giáo viên bộ môn phụ trách của lớp sẽ thông báo cụ thể với lớp)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86