Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 11/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 478

Nội dung học trực tuyến - Khối 12 - Từ 13/4/2020 đến 18/4/2020

* Chuyên đề 3: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1973) – Tiết 4

- Học sinh xem bài học trực tuyến tại:
https://www.youtube.com/watch?v=FMpvoddXgks&feature=share
 
Sau khi xem bải giảng học sinh thực hiện như sau:
1. Phần bài giảng:
+ Học sinh điền chỗ trống trong tập bài học.
+ Thực hiện phần luyện tập: gồm tự luận và trắc nghiệm.
+ Trong quá trình học nếu có thắc mắc, học sinh gửi những nội dung thắc mắc cho giáo viên bộ môn phụ trách lớp.

2. Giải đáp thắc mắc cho học sinh: Giáo viên bộ môn các lớp sẽ giải đáp thắc mắc cho học sinh theo thời khóa biểu chung của nhà trường: CHIỀU thứ hai từ 14g00 - 15g30 (Thời khóa biểu cụ thể của từng lớp, giáo viên bộ môn sẽ thông báo cụ thể với lớp)

3. Học sinh làm bài củng cố bài học và gửi lại cho giáo viên bộ môn của lớp (giáo viên bộ môn phụ trách của lớp sẽ thông báo cụ thể với lớp)

 

Tin cùng chuyên mục

88