Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ ba, 9/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 1741

Tiểu sử Nguyễn Thị Minh Khai

Nhà cách mạng Việt Nam, một trong những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930-1940.

Nguyễn Thị Minh Khai lúc còn trẻ tên là Vịnh vì sinh ở xã Vịnh Yên, tỉnh Nghệ An. Năm 9 tuổi bắt đầu học chữ Quốc ngữ rồi vào trường Tiểu học Cao Xuân Dục. Năm 1927 chị gia nhập Đảng Tân Việt, rồi Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1930 chị sang Trung Quốc làm việc ở văn phòng Đông Phương Bộ Quốc tế Cộng sản -  Hồng Kông. 

Năm 1936 chị được phân công về hoạt động tại Sài gòn, tham gia xứ uỷ Nam kỳ, Bí thư Thành uỷ Sài gòn Chợ lớn. Năm 1940 chị bị địch bắt. Trong tù chị đã bí mật liên lạc với tổ chức bên ngoài tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Ngày 23-11-1940 cuộc khởi nghĩa kỳ bùng nổ. Địch vin vào cuộc khởi nghĩa này để kết án tử hình một số cán bộ lãnh đạo của Đảng, trong đó có chị và Lê Hồng Phong. Ngày 28-08-1941 chị bị xử bắn cùng một lần với các đồng chí khác ở Hóc Môn. Khi còn trong tù, chị có mấy câu thơ nói lên ý chí cách mạng của mình: 

"Vững chí bền gan ai hỡi ai !
Kiên tâm giữ dạ mới anh tài
Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ 
Con đường cách mạng vẫn chông gai".

88