Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ tư, 22/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 232

CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN (Hệ số 1)

CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN (Hệ số 1) ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH (Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19)

1. Đánh giá tiêu chí 1: Sự chuyên cần của học sinh. (tc1) (3 điểm)

Điểm danh học sinh từ ngày 6/4/2020 đến 29/4/2020: 3 buổi dạy theo thời khóa biểu.

Số điểm tc1 = (số buổi học) × 1

2. Đánh giá tiêu chí 2: Hoàn thành nhiệm vụ học tập tại nhà. (tc2) (3 điểm)

Học sinhtham gia làm bài trực tuyến từ ngày  6/4/2020 đến 29/4/2020: 3 bài

Số điểm tc2 = (số buổi học) × 1

3. Đánh giá tiêu chí 3 : Kết quả làm bài kiểm tra hoặc bài thu hoạch. (tc3) (4 điểm)

Giáo viên dựa vào kết quả lảm bài  trực tuyến  tuần 20-25/4/2020

 

Điểm KTtx = (điểm tc1) + (điểm tc2) + (điểm tc3)

 

Tác giả: Tổ Sinh - CN
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

88