Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 293

Sinh 11 - Kế họach học tuần 27/4 - 2/5/2020

Sinh 11 - Kế họach học tuần 27/4 - 2/5/2020

KẾ HOẠCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN SINH HỌC 11

Từ 27/04 đến 02/5/2020

 

- Học sinh xem bài giảng trên trang web trường và ghi nhận lại những thắc mắc về bài giảng, gửi câu hỏi về cho GVBM, giáo viên sẻ trả lời sau.

 

- Nội dung 

 

TT

BÀI SỐ

TÊN BÀI

LINK VIDEO BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

33

THỰC HÀNH: Xem phim về tập tính động vật

 

HS tự đọc

2

34

Sinh trưởng ở thực vật

https://youtu.be/nW6BHhXiOQE

Dạy trực tuyến.

HS tự đọc II

 

 

35

HoocMôn thực vật.

 

 

HS tự đọc

3

36

Phát triển ở thực vật có hoa

 

Dạy trực tuyến.

HS tự đọc II

 


Tác giả: Tổ Sinh - CN
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

88