Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 6/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 778

Sinh học 11- Tuần lễ 06/04 đến 11/04/2020

Các em tham khảo bài học Sinh học 11- Bài 23-24

KẾ HOẠCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN SINH HỌC 11

Từ 06/04 đến 11/04/2020

- Học sinh xem bài giảng trên trang web trường và ghi nhận lại những thắc mắc về bài giảng, gửi câu hỏi về cho GVBM trước giờ hoc trực tuyến theo thời khóa biểu cụ thể của lớp .Các em có thể tiếp tục gửi câu hỏi sau thời gian thọc trực tuyến ,giáo viên sẻ trả lời sau.

- Sau khi học trực tuyến xong, học sinh làm trắc nghiệm củng cố kiến thức theo thông báo của GVBM từng lớp, mỗi học sinh  chỉ làm 1 lần (các em nhớ điền đầy đủ các thông tin, nhấn lưu trước khi thoát) và gửi lại trước 19 giờ tối thứ 7 của tuần.

-Tương tác của học sinh  với GVBM và kết quả bài trắc nghiệm sẽ được ghi nhận và báo cáo BGH.

 

 KHỐI 11

I.NỘI DUNG

TT

BÀI SỐ

TÊN BÀI

LINK VIDEO BÀI GIẢNG

1

23

Hướng động

https://www.youtube.com/watch?v=xryTnJ_jSbI&feature=share

2

24

Ứng động

https://www.youtube.com/watch?v=pnfRSr1iAMY&t=89s

 

II.THỜI KHÓA BIỂU

 

TT

GIÁO VIÊN

LỚP

THỜI GIAN

Ngày 10/04/2020

1

Cô Hà Ngọc Thu Hương

11A3

14h00 → 14h30

11A5

14h30 → 15h00

11A11

15h00 → 15h30

2

Cô Nguyễn Thị Phương Nam

11A1 + 11A6 + 11A7

14h00 → 14h45

11A9 + 11A10

14h45 → 15h30

3

Cô Bùi Thị Thanh Phượng

11A12

14h45 → 15h30

11P2

14h00 → 14h30

4

Cô Nguyễn Thị Hào

11A4 + 11A8

14h00 → 14h45

11A13

14h45 → 15h30

5

Cô Trần Lê Khánh Duyên

11A2 + 11P1

14h00 → 14h45

 

Tác giả: Tổ Sinh - CN
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

88