Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 508

Sinh học 11 - Tuần lễ 13 - 18/4/2020

Sinh học 11 - Tuần lễ 13 - 18/4/2020

KẾ HOẠCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN SINH HỌC11

Từ 13/04 đến 18/04/2020

- Học sinh xem bài giảng trên trang web trường và ghi nhận lại những thắc mắc về bài giảng, gửi câu hỏi về cho GVBM trước giờ hoc trực tuyến theo thời khóa biểu cụ thể của lớp .Các em có thể tiếp tục gửi câu hỏi sau thời gian thọc trực tuyến ,giáo viên sẻ trả lời sau.

- Sau khi học trực tuyến xong, học sinh làm trắc nghiệm củng cố kiến thức theo thông báo của GVBM từng lớp, mỗi học sinh  chỉ làm 1 lần (các em nhớ điền đầy đủ các thông tin, nhấn lưu trước khi thoát) và gửi lại trước 19 giờ tối thứ 7 của tuần.

-Tương tác của học sinh  với GVBM và kết quả bài trắc nghiệm sẽ được ghi nhận và báo cáo BGH.

KHỐI 11

I.NỘI DUNG

TT

BÀI SỐ

TÊN BÀI

LINK VIDEO BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

26+ 27

Cảm ứng ở động vật

https://www.youtube.com/watch?v=mJ3TyZ6sBws&feature=share&fbclid=IwAR2w6wMCoNpP9tCEvBsLEBnCFP_7EkKPss0BT809UZgNpVY4kU-7q5yovk4

https://www.youtube.com/watch?v=mJ3TyZ6sBws&feature=share&fbclid=IwAR2omu-PBAs_C_zktPdQ09BvkzyGCsOLqyzzkumFhbib-fRZgnstOw1vI_Q

Dạy trực tuyến

Chỉ giới thiệu không dạy chi tiết III/bài 26 và bài 27

2

28

Điện thế nghỉ

 

*HS tự đọc

II.THỜI KHÓA BIỂU

 

TT

GIÁO VIÊN

LỚP

THỜI GIAN

Ngày 16/04/2020

1

Cô Hà Ngọc Thu Hương

11A3

10h00 → 10h30

11A5

10h30 → 11h00

11A11

11h00 → 11h30

2

Cô Nguyễn Thị Phương Nam

11A1 + 11A6 + 11A7

10h00 → 10h45

11A9 + 11A10

10h45 → 11h30

3

Cô Nguyễn Thị Hào

11A4

10h00 → 10h30

11A8

10h30 → 11h00

11A13

11h00 → 11h30

4

Cô Bùi Thị Thanh Phượng

11A12 + 11P2

10h00 → 10h45

5

Cô Trần Lê Khánh Duyên

11A2 + 11P1

10h00 → 10h45


Tác giả: Tổ Sinh - CN
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

88