Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ hai, 20/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 408

Sinh học 11 - Tuần lễ 20/4 - 26/4/2020

Sinh học 11 - Tuần lễ 20/4 - 26/4/2020

KẾ HOẠCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN SINH HỌC 11

Từ 20/04 đến 26/04/2020

- Học sinh xem bài giảng trên trang web trường và ghi nhận lại những thắc mắc về bài giảng, gửi câu hỏi về cho GVBM trước giờ hoc trực tuyến theo thời khóa biểu cụ thể của lớp .Các em có thể tiếp tục gửi câu hỏi sau thời gian thọc trực tuyến, giáo viên sẻ trả lời sau.

- Sau khi học trực tuyến xong, học sinh làm trắc nghiệm củng cố kiến thức theo thông báo của GVBM từng lớp, mỗi học sinh  chỉ làm 1 lần (các em nhớ điền đầy đủ các thông tin, nhấn lưu trước khi thoát) và gửi lại trước 11 giờ, thứ 7 của tuần.

-Tương tác của học sinh với GVBM và kết quả bài trắc nghiệm sẽ được ghi nhận và báo cáo BGH.

I.NỘI DUNG

TT

BÀI SỐ

TÊN BÀI

LINK VIDEO BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

29

Điện thế hoạt động & sự lan truyền xung thần kinh

 

HS tự đọc

2

30

Truyền tin qua xinp

 

HS tự đọc

3

31+32

Tập tính của động vật

https://youtu.be/JscmoEkXBHc

 

Dạy trực tuyến

HS tự đọc mục III/31 và VI/bài 32.

Chỉ giới thiệu không dạy chi tiết IV,V/bài 32.

 

II.THỜI KHÓA BIỂU

 

TT

GIÁO VIÊN

LỚP

THỜI GIAN

Thứ 5 hàng tuần

1

Cô Hà Ngọc Thu Hương

11A3

10h00 → 10h30

11A5

10h30 → 11h00

11A11

11h00 → 11h30

2

Cô Nguyễn Thị Phương Nam

11A1 + 11A6 + 11A7

10h00 → 10h45

11A9 + 11A10

10h45 → 11h30

3

Cô Nguyễn Thị Hào

11A4

10h00 → 10h30

11A8

10h30 → 11h00

11A13

11h00 → 11h30

4

Cô Bùi Thị Thanh Phượng

11A12 + 11P2

10h00 → 10h45

5

Cô Trần Lê Khánh Duyên

11A2 + 11P1

10h00 → 10h45


Tác giả: Tổ Sinh - CN
Nguồn tin: Tổ Sinh - CN

88