Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Chủ nhật, 6/12/2020, 10:38
Lượt đọc: 486

Thông báo về tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 đối với lớp 10A3

1/. Học sinh lớp 10A3 tiếp tục không đến trường và học trực tuyến cho đến hết ngày 14/12/2020. Lịch học trực tuyến từ 07/12/2020 đến 14/12/2020:

Buổi

Tiết

Thứ Hai
07/12/2020

Thứ Ba
08/12/2020

Thứ Tư
09/12/2020

Thứ Năm
10/12/2020

Thứ Sáu
11/12/2020

Thứ Hai
14/12/2020

SÁNG

1

SHTT

Toán

TD

Hóa*

SHTT

2

SHCN

Hóa

Tin

TD

SHCN

3

Toán

Sinh

Tin

GDCD

Toán

Toán

4

Sinh

Văn

Địa

Hóa

Toán

Sinh

5

CN

Văn

Sinh*

Hóa

Sử

CN

Buổi

Tiết

Thứ Hai
07/12/2020

Thứ Ba
08/12/2020

Thứ Tư
09/12/2020

Thứ Năm
10/12/2020

Thứ Sáu
11/12/2020

Thứ Hai
07/12/2020

CHIỀU

1

Văn*

 

Văn

Địa

2

Toán*

Anh

 

QP

Anh

Toán*

3

Toán*

Anh

 

Hóa*

Anh*

Toán*

 

2/. Nhà trường sẽ tổ chức ôn tập (dạy trực tiếp) cho học sinh lớp 10A3 theo lịch sau:

Buổi

Tiết

Thứ Sáu
18/12/2020

Thứ Bảy
19/12/2020

Thứ Hai
21/12/2020

Thứ Tư
23/12/2020

SÁNG

1

Toán

Hóa

Hóa*

2

Toán

Hóa

Sử

3

Địa

Sinh

Hóa*

Sinh*

4

Văn

Sinh

Toán

Anh

5

Văn

Sử

Toán

Anh*

Buổi

Tiết

Thứ Sáu
18/12/2020

Thứ Bảy
19/12/2020

Thứ Hai
22/12/2020

Thứ Tư
23/12/2020

CHIỀU

1

CN

Địa

Văn

Tin học

2

Toán*

Anh

Văn*

GDCD

3

Toán*

Anh

GDCD

 

3/. Các em học sinh lớp 10A3 sẽ tham dự kỳ kiểm tra bổ sung học kỳ 1 theo lịch chung của nhà trường như sau:

Buổi

Thứ Năm
17/12/2020

Thứ Năm
24/12/2020

Thứ Bảy
26/12/2020

Thứ Hai
28/12/2020

Thứ Tư
30/12/2020

Thứ Năm
31/12/2020

SÁNG

GDTC

GDQP-AN

Tin học

Công nghệ

GDCD

Ngữ văn

Lịch sử

Toán

Địa lý

Hóa học

Vật lý

Sinh học

Tiếng Anh

 

4/. Nhà trường đề nghị các em học sinh tham gia học tập đầy đủ và tham dự kỳ kiểm tra học kỳ 1 nghiêm túc theo kế hoạch của trường.

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86