Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ tư, 17/2/2021, 8:23
Lượt đọc: 403

Nội dung học trực tuyến Tin học 11 - Tuần 17/02/2021 đến 20/02/2021

- Học sinh nhận video BTTH3 về xem. - Học sinh down file bài tập và thực hiện theo yêu cầu trong file. - Đến tiết học giáo viên và học sinh cùng trao đổi nội dung trong tiết học. - Tuần 22/02/2021 đến 27/02/2021, ở mỗi lớp 15 phút cuối tiết thứ 2, học sinh nhận đề và làm bài kiểm tra trắc nghiệm (nội dung: mảng 1 chiều + BTTH3) lấy một cột kiểm tra thường xuyên.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164