Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 27/11/2021, 9:25
Lượt đọc: 142

"Hành trình di sản văn hoá Quận 3" - Thắp sáng ngọn lửa văn hóa dân tộc.

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc ở Việt Nam đều có bản sắc văn hóa riêng tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Di sản văn hóa Việt Nam bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, là tài sản vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong suốt bề dày lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc.

“Các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam và sức mạnh con người Việt Nam đã trở thành cội rễ của sức mạnh mềm văn hóa dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực to lớn của đất nước trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ XVI, kính mời quý Thầy Cô giáo, quý Cha mẹ học sinh và các em học sinh đến thăm trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - “ Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố” -  là một trong 12 di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu trên địa bàn Quận 3 và 8 công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Mã QR - trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - “ Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố”

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87