Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ sáu, 27/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 2983

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1427/BGDĐT-GDTC ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018;

Thực hiện Công văn số 1310/GDĐT-CTTT ngày 24/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018;

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai triển khai, tổ chức tuyên truyền  hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”  với các nội dung sau: 

1. Thời gian phát động và hưởng ứng:

Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2018, có thể kéo dài và lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018.

2. Nội dung tuyên truyền:

- Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông, treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi… về nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Thông tin, tuyên truyền phát thanh học đường về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,… trong và xung quanh nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền và tăng cường thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho học sinh trong trường học. Giữ gìn nhà vệ sinh sạch, đẹp vì sức khỏe cộng đồng.

- Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh thân thể trong  trường học kết hợp tuyên truyền giáo dục xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng phong trào “Mái trường em sạch đẹp – văn minh”.

3. Xây dựng kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo trì các công trình nước sạch, vệ sinh bồn chứa nước sạch. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà trường cũng cần phải có phương án dự trữ nước cho học sinh.

4. Hàng năm thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu hóa lý nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

5. Công tác kiểm tra giám sát:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong nhà trường.

- Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường trong nhà trường.

 

 

Tin cùng chuyên mục

88