Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ bảy, 5/3/2022, 17:40
Lượt đọc: 1301

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II (Khối 10)

MÔN NGỮ VĂN (Năm học 2021-2022)

PHẦN I. ĐỌC HIỂU: Đọc hiểu các văn bản/ đoạn trích ngữ liệu trong sách giáo khoa (đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Thân Nhân Trung; Chuyện chức phán sự đền Tản Viên -Nguyễn Dữ).

Nhận biết:

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích.

- Chỉ ra nội dung, thông tin trong văn bản/ đoạn trích.

Thông hiểu:

- Xác định được cốt truyện, các sự việc tiêu biểu, hệ thống nhân vật, ngôi kể... trong văn bản/đoạn trích.

- Nhận diện từ cổ, điển tích, điển cố trong văn bản/đoạn trích.

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, nội dung, chi tiết tiêu biểu…

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích

- Hiểu được một số đặc trưng của thể loại thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

Vận dụng:

- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản/đoạn trích.

- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản/đoạn trích.

PHẦN II. LÀM VĂN: viết bài nghị luận xã hội từ văn bản/ đoạn trích ở phần đọc hiểu

Nhận biết:

- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận: nghị luận về tư tưởng đạo lí/ nghị luận về hiện tượng đời sống

- Xác định  được bố cục bài viết, các thao tác, hệ thống lập luận trong bài viết

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, hệ thống ý rõ ràng

- Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ đặt câu, diễn đạt mạch lạc, sáng ý

Vận dụng:

-Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng

- Biết so sánh, liên hệ với bản thân, rút ra bài học về cách sống, lẽ sống

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.

Tác giả: Văn Viễn
Nguồn tin: Tổ Văn

Tin cùng chuyên mục

88