Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ ba, 19/10/2021, 14:1
Lượt đọc: 4361

Thông báo về đăng ký tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

                     

THÔNG BÁO

(Về đăng ký tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi)

 

I. Bộ phận Y tế nhà trường kính gửi đến quý CMHS (thông qua kênh của GVCN, website của nhà trường) các file sau:

1. Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

2. MẪU PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC-XIN COVID-19 – file word (Ban hành kèm theo Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)

3. Đường link Google Form để truy cập thực hiện đăng ký cho con/em mình tham gia tiêm chủng vắc-xin COVID-19

II. Quý CMHS thực hiện đăng ký cho con/em mình tham gia tiêm chủng vắc- xin COVID-19 theo các bước như sau:

1. Hoàn thành các thông tin theo mẫu PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19” của file số 2 (Có họ, tên chữ ký của CMHS/ người giám hộ đầy đủ)

2. Truy cập vào đường Link Google Form để thực hiện đăng ký cho con/em mình tham gia tiêm chủng vắc xin COVID -19.

III. Thời gian thực hiện đăng ký:

Từ lúc nhận thông báo đến trước 18g00 ngày thứ ba, 19/10/2021.

  • Lưu ý:

-  Do tính cấp thiết của việc báo cáo số liệu về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 3, đề nghị quý CMHS thực hiện đúng tiến độ.

-  Khi đăng ký trên đường link, quý CMHS cần thực hiện việc đính kèm file “PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19” có đầy đủ chữ ký (Dù đồng ý tiêm hay không đồng ý cũng phải thực hiện bước này).

-  Nếu HS chưa có CCCD thì nhập “KHÔNG” vào nội dung này.

Trân trọng!

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

                                                                                                               BỘ PHẬN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

 

Đường link Google Form để truy cập thực hiện đăng ký cho con/em mình tham gia tiêm chủng vắc-xin COVID-19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWrdF_NbnT-FDoIMDDSA8g_Az3GSRaws2gcqzVMfWiG7xvyA/viewform

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164